Netto lonen gaan er in 2010 op achteruit (24.11.09)

Een werknemer houdt in 2010 netto minder over van hetzelfde bruto salaris in 2009. Degene met een inkomen net boven het minimum levert het meeste in: 0,6 procent.

Een werknemer houdt in 2010 netto minder over van hetzelfde bruto salaris in 2009. Degene met een inkomen net boven het minimum levert het meeste in: 0,6 procent.

Alle netto lonen gaan er volgend jaar een paar euro op achteruit, met uitzondering van het minimumloon. Dit wordt standaard elk half jaar verhoogd en levert netto een paar cent meer op in 2010.

Iets boven minimumloon - Een bruto aanvangssalaris voor een medewerkster bij een reisbureau van 1410 euro is niet ongewoon. In 2009 hield zij hier netto 1195 euro van over. Met hetzelfde salaris in 2010 houdt ze hier nog 1188 euro van over.

Modaal
- Een beginnend bedrijfsorganisatie-deskundige met een bruto salaris van 2507 euro gaat er netto één euro op achteruit.

1,5 x Modaal
- Een financieel-analiste met een salaris van 3761 euro gaat er 2 procentpunt op achteruit: zij houdt volgend jaar netto 6 euro minder over.

2x Modaal
- Een makelaar met een salaris van 5015 euro ziet zijn netto inkomen slinken met 10 euro tot 3174 euro.

Werkgeverslasten

In alle gevallen stijgen de werkgeverslasten: bij het minimumloon 0,8%, bij een inkomen net boven het minimum 0,1 % en bij een modaal en 1,5x modaal inkomen 0,2%. Een 2x modaal inkomen betekent 0,3% meer werkgeverslasten.

Salarisberekeningen

De salarissen in de voorbeelden zijn ontleend aan de salarischeck van Loonwijzer en afgerond op hele euro’s. De berekeningen zijn gemaakt door IT-dienstverlener Raet. Hierbij is geen rekening gehouden met pensioenpremies en specifieke regelingen bij bedrijfstakken. Ook de mogelijkheid waarbij de werkgever 50% van de WGA premie op het netto loon van de werknemer mag inhouden is niet meegenomen.

Arbeids- en algemene heffingskorting

De belangrijkste redenen voor de verschillen zijn de verlaging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting, en de stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering van 6,9 procent naar 7,05 procent.

Bruto Netto check

Reken het zelf uit voor jouw situatie in de voorlopige versie 2010 van de bruto-netto check van Raet en Loonwijzer. De jaarlijkse wijzigingen op het gebied van de loonheffing zijn erin opgenomen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en het wettelijk minimumloon. Met de bruto-netto check kan iedereen snel zijn salarisstrook checken van bruto naar netto en vice versa.
Uiterlijk eind december 2009 staat de definitieve versie online.

loading...
 
 

 
 
Loading...