Telewerken slechts voor weinig vrouwen weggelegd

WageIndicator.orgTelewerken is maar voor hele kleine groep vrouwen weggelegd. Daarom zal het stimuleren van telewerken niet veel helpen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. Dit concludeert socioloog Rianne van Gelderen in haar afstudeeronderzoek Vrouwen niet meer naar kantoor? Ze heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Loonwijzer-enquête.

Het onderzoek van Van Gelderen laat zien slechts een hele kleine groep vrouwen wil én kan telewerken. Het zijn vrouwen die:

  • fulltime of bijna fulltime kunnen en willen werken
  • een hoog opleidingsniveau hebben (hbo of universitair)
  • een leidinggevende functie kunnen en willen bekleden
  • in de zakelijke dienstverlening kunnen en willen werken
  • van internet gebruik maken in hun werk

Uit eerder onderzoek is gebleken dat meer dan 60% van de niet-werkende vrouwen alleen wil gaan werken als dat in deeltijd kan. Het onderzoek van Van Gelderen laat nu zien dat juist vrouwen met een fulltime aanstelling kunnen en willen telewerken.

Aanleiding voor het onderzoek is het streven van de overheid om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Het kabinet wil dat in 2010 de arbeidsparticipatie van vrouwen 65% bedraagt. In 2007 lag dat volgens CBS-cijfers nog op ongeveer 60%. Het bevorderen van telewerken blijkt nu dus amper bij te dragen aan dat overheidsstreven.

Bevorderen van telewerken staat ook in de belangstelling als mogelijke oplossing om de files terug te dringen. Een commissie onder leiding van Lodewijk de Waal deed daarom onlangs nog aanbevelingen om telewerken aantrekkelijker te maken.

Het onderzoeksverslag Vrouwen niet meer naar kantoor is te downloaden op WageIndicator.org.

3 oktober 2008

loading...
 
 

 
 
Loading...