Uitzendwerk voor dertigplussers financieel ongunstig

7 maart 2006

Uitzendkrachten tot dertig jaar verdienen hetzelfde als werknemers in vaste dienst. Maar wie na zijn dertigste uitzendwerk doet, raakt achterop bij werknemers met een vaste baan. De loonachterstand loopt op tot gemiddeld 30 procent. Dit blijkt uit de Loonwijzer-enquête.

Verschillen in de gemiddelde uurlonen zijn er nauwelijks bij uitzendkrachten en vaste werknemers jonger dan dertig jaar. Maar bij de dertigers loopt het verschil al op tot gemiddeld € 2 per uur. Voor de veertigers en vijftigers komt het verschil gemiddeld op € 6.

Uitzendkrachten hebben met minder zwaar
Uitzendkrachten doen gemiddeld genomen minder zwaar werk dan werknemers. Ze zeggen minder vaak dat hun baan emotioneel belastend is, en mentaal en/of lichamelijk zwaar is. Ook werken uitzendkrachten minder vaak op plekken waar de werkdruk hoog is. Ze doen ook minder vaak monotone taken. De vraag is of deze oordelen echt te maken hebben met verrichte werk; het kan zijn dat uitzendkrachten hun werk positiever beoordelen omdat ze maar korte tijd ergens werken.

Werken onder het eigen niveau
Uitzendkrachten geven veel vaker dan werknemers aan dat ze onder hun opleidingsniveau werken. Ruim vier op de tien zegt dat hij/zij overgekwalifieerd is voor de baan, tegen gemiddeld slechts twee op de tien werknemers. Uitzendkrachten volgen ook in veel minder vaak cursussen en opleidingen bij de werkgever. Terwijl tweederde van de werknemers een training gevolgd bij de werkgever, is dit onder de uitzendkrachten slechts een derde. Kijken we alleen naar degenen die het afgelopen jaar een training hebben ontvangen, dan is het aantal dagen training bij uitzendkrachten lager dan gemiddeld bij werknemers.

De opgewekte uitzendkracht?
In reclamespots van uitzendbureaus wordt de uitzendkracht doorgaans afgeschilderd als de immer opgewekte spil van de organisatie. Over die spil-functie zwijgen we hier maar even, maar is uitzendwerk echt zo leuk? Uitzendkrachten melden in ieder geval even vaak als andere werknemers dat ze leuke collega’s hebben en dat de sfeer op de afdeling plezierig is. Ook rapporteren uitzendkrachten ongeveer even vaak als anderen dat ze plezier hebben in hun werk.

Uitzendwerk als lifestyle?
Uitzendkrachten verschillen nogal van overige werknemers als het gaat om hun toekomstverwachtingen. Terwijl tweederde van de werknemers verwacht over een jaar nog bij dezelfde werkgever te werken, is dit voor uitzendkrachten minder dan een derde. Meer dan vier op de tien uitzendkrachten heeft in de afgelopen vier weken naar een andere baan gezocht. Voor de overige werknemers is dit twee op de tien. Dat verschil ligt voor een deel aan de leeftijd: uitzendkrachten zijn gemiddeld aanzienlijk jonger dan alle werknemers, en jongeren zijn vaker op zoek naar een andere baan. Maar ook oudere uitzendkrachten blijken vaker naar ander werk te zoeken.

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Loonwijzer-enquêtes die zijn ingevuld in de periode 2002-2004.

loading...
 
 

 
 
Loading...