Laagstbetaalden moeten het meest flexibel zijn

14 maart 2005

Tijdwijzer-onderzoek toont aan: laagstbetaalden moeten het meest flexibel zijn. Horecapersoneel dat vaak niet aan de lunch toekomt, vrachtwagenchauffeurs die standaard dagen maken van meer dan elf uur, supermarkten die flexibele inzet van het personeel eisen terwijl ontslagdreiging in de lucht hangt. Knelpunten die mensen vaak in combinatie noemen zijn: werktijden veranderen onverwacht, (plotseling) moeten overwerken en daardoor laat thuis. Dit is een greep uit de resultaten van het tijdwijzer onderzoek uit 2004. De tijdwijzer maakt deel uit van de loonwijzer, een permanent on line onderzoek naar lonen en andere arbeidsvoorwaarden in Nederland.

Onderkant arbeidsmarkt is het eerst aan de beurt

In 2004 beantwoordden 29.000 bezoekers van loonwijzer.nl en tijdwijzer.nl vragen over hun tijdsbesteding en de knelpunten die zij ervaren in de combinatie werk en privé. Omdat de deelnemers ook aangaven onder welke cao zij vallen, kon een top-10 worden samengesteld van knelpunten-cao’s. Hieronder vallen de horeca en contractcatering, de levensmiddelenbranche, het wegtransport, de installatie- en afbouwbranche, het primair onderwijs en de beveiliging. Dit zijn branches en beroepsgroepen waar geen topsalarissen worden betaald, maar die eerder de onderkant van de arbeidsmarkt vertegenwoordigen – met uitzondering van het basisonderwijs. Verder valt op dat zowel typische mannen- als vrouwensectoren in de top-10 van knelpunt-cao’s voorkomen.

Arbeidstijdenwet geeft werkgevers meer ruimte 

De hoge score van deze cao’s en sectoren werpt een schril licht op de nieuwe arbeidstijdenwet, die de werkgevers meer ruimte verschaft voor flexibele inzet van hun personeel. Onlangs stemden de sociale partners daarmee in. De vakbeweging ging er schoorvoetend in mee, om nog verdergaande kabinetsvoorstellen te voorkomen.

Tijdens een bijeenkomst van FNV Bondgenoten waar de nieuwe arbeidstijdenwet werd toegelicht, op 22 februari in Zeist, bleken de 150 aanwezige kaderleden en leden van ondernemingsraden allerminst verrast door de resultaten van het tijdwijzer-onderzoek. Zonder de uitkomsten te kennen benoemden de meesten feilloos de sectoren waar de tijdsklem het zwaarst drukt.

De FNV-bestuurders bepleitten in hun toelichting op het SER-advies inzake de nieuwe arbeidstijdenwet, dat het CAO-instrument meer dan ooit moet worden ingezet om de grotere speelruimte te beperken die de wet de werkgevers biedt. De uitkomsten van het tijdwijzer-onderzoek zullen worden gebruikt in de komende ronde van onderhandelingen en door ondernemingsraden.

Download het onderzoeksrapport (PDF, 278 kB)

Download de onderzoekvragen (PDF, 43 kB)

Het tijdwijzer-onderzoek maakt deel uit van het permanente loonwijzer-onderzoek en is mogelijk gemaakt door een EFS3-subsidie, verstrekt door de Commissie Dagindeling.

 

 

loading...
 
 

 
 
Loading...