Wijzer over je loon: speciale maatregelen voor zzp'ers? (27-03-2020)

Regelmatig beantwoorden we een vraag van onze bezoekers. Deze keer, de tiende in een speciale reeks rond de coronacrisis: 'De overheid had beloofd speciale maatregelen voor zzp'ers te nemen. Hoe gaat het daarmee?'

Goed nieuws: heel veel gemeentes hebben al een loket opengesteld voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), zoals de speciale bijstandsuitkering voor zelfstandigen wordt genoemd. Dit gaat in de meeste gevallen via de website van de gemeente waar je woont. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen en het uitkeren van de bijstand.

Maar wat houdt de Tozo eigenlijk in? Het kabinet ondersteunt zelfstandige ondernemers die hard geraakt zijn door de coronacrisis. Als je door het wegvallen van werk financieel in de problemen komt, kun je aanspraak maken op de Tozo. Eigenlijk is dit hetzelfde als het aanvragen van bijstand, maar dan met soepelere regels. Op deze manier wil het kabinet ervoor zorgen dat zzp'ers en andere zelfstandige ondernemers niet onder het sociale minimum zakken.

De soepelere regels zijn als volgt: het inkomen van je (eventuele) partner wordt niet meegerekend in je bijstandsaanvraag. Ook wordt je bestaande vermogen niet getoetst. De overheid heeft aan de gemeenten gevraagd om alle aanvragen binnen 4 weken te beoordelen; voor de bijstand is die termijn nu 13 weken. De Tozo hoeft bovendien niet te worden terugbetaald als er achteraf toch voldoende inkomen bleek te zijn voor de zelfstandige. Wel moet je minimaal 1.225 uur per jaar in je bedrijf stoppen en gestart zijn als ondernemer vóór 1 januari 2020 om aanspraak te maken op de Tozo.

Voorlopig geldt de regeling van 1 maart tot 1 juni 2020, dus gedurende 3 maanden. Je kunt de uitkering ook met terugwerkende kracht vanaf 1 maart aanvragen. Per maand ontvang je maximaal zo'n € 1.050 netto van de gemeente, afhankelijk van het inkomen dat je nog wel hebt. De bedoeling is immers om je inkomen aan te vullen tot het sociale minimum. Is je partner ook zelfstandige, dan kun je gezamenlijk een aanvraag indienen om tot zo'n € 1.500 netto per maand te ontvangen.

Dit was voorlopig de laatste editie van onze speciale reeks 'Wijzer over je loon' met vragen rond de coronacrisis. Mocht je toch nog vragen hebben die tot nu toe niet zijn beantwoord, stuur die dan naar nielspeuchen@wageindicator.org.

Alles over je rechten en salaris

loading...
 
 

 
 
Loading...