Salaris Eurocommissarissen: Juncker verdient 34 duizend euro bruto (31-05-2019)

In het kader van de Europese verkiezingen zet Loonwijzer op een rijtje wat Europese politici verdienen. Deze week: wat verdienen de Eurocommissarissen die binnenkort worden gekozen? Niet alle leden van de Europese Commissie hebben recht op hetzelfde bedrag. Zo verdienen de voorzitter en de vicevoorzitters meer dan hun ‘gewone’ collega’s.

De beloning voor een Eurocommissaris bestaat uit twee delen. Jean-Claude Juncker en Frans Timmermans, nu nog lid van de Europese Commissie, krijgen allereerst een regulier salaris en daarnaast een aantal vergoedingen. Dat geldt ook voor alle andere Eurocommissarissen.

Salaris

Het Eurocommissariaat is een voltijdsbaan van 40 uur per week. Je zou het werk het makkelijkst kunnen vergelijken met dat van ministers of wethouders. Eurocommissarissen reizen veel, van hun thuisland naar Brussel en naar andere (Europese) steden en landen voor vergaderingen en bijeenkomsten op hoog niveau.

Leidend voor Eurocommissarissen is het salaris van de bestbetaalde EU-ambtenaar: 20.219,80 euro per maand in 2019. De voorzitter van de Commissie, de Luxemburgse Jean-Claude Juncker, krijgt 138 procent van dat salaris. Dat komt uit op ruim 27.903,32 euro per maand. De Hoge Vertegenwoordiger van de EU, zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken, krijgt 130 procent van het ambtenarensalaris. De Italiaanse Federica Mogherini, de huidige Hoge Vertegenwoordiger, verdient zo 26.285,74 euro per maand. Vicevoorzitters zoals Frans Timmermans krijgen 125 procent betaald, oftewel 25.274,75 euro. Gewone Eurocommissarissen hebben recht op 112,5 procent. Het laagste salaris dat een Eurocommissaris kan verdienen is dus 22.747,28 euro per maand.

De Europese Unie trekt vervolgens belasting af van dit bedrag, à 45 procent. Ook betalen de commissarissen een solidariteitsheffing van 7 procent. Zo houden ze minder dan de helft van hun brutosalaris over. Netto verdienen ze dus minimaal 10.918,69 euro en maximaal 13.393,59 euro per maand.

Vergoedingen

Naast hun salaris ontvangen Eurocommissarissen een aantal onkostenvergoedingen. Deze worden netto uitgekeerd. Deels zijn dit vaste bedragen, maar ook ontvangen de commissarissen vergoedingen voor kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt.

Zo krijgen de leden van de Europese Commissie 15 procent standplaatstoelage per maand, om bijvoorbeeld de kosten voor het wonen in of nabij Brussel te compenseren. Dit is minimaal 3.412,09 euro en maximaal 4.185,50 euro. Ook ontvangen ze een representatievergoeding, te gebruiken als bijvoorbeeld een buitenlands staatshoofd op bezoek komt. Voor gewone commissarissen is dit 607,71 euro, vicevoorzitters ontvangen elke maand 911,38 euro en de voorzitter kan rekenen op een maandelijks extraatje van 1.418,07 euro.

Wanneer Eurocommissarissen op reis zijn voor hun werk, kunnen ze alle kosten voor de reis en het hotel declareren. Ook krijgen ze een dagvergoeding van 36,50 euro, voor bijvoorbeeld maaltijden.

Hiernaast hebben Eurocommissarissen recht op dezelfde vergoedingen als andere EU-ambtenaren, zoals kindertoeslag en scholingsgelden.

Beloning Eurocommissaris

Een Eurocommissaris verdient bruto minstens 26.767,08 euro en maximaal 33.506,89 euro per maand, afhankelijk van zijn of haar positie. Over een groot deel hiervan betaalt de politicus nog belasting, bij elkaar opgeteld 52 procent. Minimaal krijgt een Eurocommissaris hierdoor 14.938,49 euro netto per maand.

Zo werken salaris en vergoedingen

loading...
 
 

 
 
Loading...