Thuiswerken, telewerken, e-werken

Je werkgever kan je een vergoeding geven voor de voorzieningen die je nodig hebt om thuis te werken. Daar hoef je geen belasting over te betalen.

Thuiswerken, telewerken of e-werken: het betekent dat je - al dan niet regelmatig - je werk thuis doet in plaats van naar het kantoor of de zaak te reizen.

Nederland koploper telewerken

In Nederland werkt ongeveer 20 procent van de beroepsbevolking met enige regelmaat thuis. Daarmee is Nederland internationaal koploper.

De redenen om thuis te werken zijn voor mannen vooral de verkorting van de reistijden en het feit dat ze thuis efficiënter kunnen werken. Voor vrouwen is vooral van belang dat het de combinatie werk en zorg vergemakkelijkt. Maar Nederlanders werken ook vaak thuis als noodoplossing, wanneer er opeens veel werk is dat nog snel af moet. 

De meeste telewerkers zijn hoog opgeleid omdat hun werk zich ervoor leent. Het vertrouwen dat de werkgever in de hoogopgeleiden heeft, speelt hierbij ook een grote rol.

Van de bedrijven met tien of meer werknemers bood in 2015 75 procent de mogelijkheid tot telewerken aan. Bij de bedrijven die dat faciliteerden, gold dat niet per se voor alle werknemers in het bedrijf.

(Bronnen: Jaarboek ICT en Samenleving: Gewoon Digitaal, SCP; Telewerken weer in de lift, CBS)

Vergoeding onkosten thuiswerken

Je werkgever kan je een vergoeding geven voor de voorzieningen die je nodig hebt om thuis te werken. Zo’n vergoeding rekent de belastingdienst tot de zogenaamde vrije vergoedingen en verstrekkingen, wat betekent dat je er geen belasting over hoeft te betalen. Het telt niet mee voor de werkkostenregeling. De volgende regels gelden:

 • vergoedingen voor communicatiemiddelen zijn onbelast als je die voor meer dan 10% voor je werk gebruikt. De belastingdienst rekent tot communicatiemiddelen: internetabonnement, telefoon en apparaten als smartphone of BlackBerry. Een vergoeding voor telefoon- en internetkosten is dus als je thuis wilt werken meestal gewoon belastingvrij!
 • een vergoeding voor een laptop of computer is onbelast als je die minstens voor 90% voor je werk gebruikt. Een vergoeding voor je computer is dus alleen belastingvrij als je bijna elke dag thuis werkt, maar een laptop is ook op het werk te gebruiken.
 • een vergoeding voor de inrichting van je werkruimte thuis is onbelast tot maximaal € 1815 per 5 jaar. Voorwaarden zijn wel: een schriftelijk contract tussen jou en je werkgever waarin de dag of dagen in de week staat waarop je in de werkruimte thuis werkt. Je moet er ten minste eenmaal per week gedurende de gebruikelijke werktijd werken, zonder dat je op die dag ook naar je arbeidsplaats buiten de woning reist.

Meer informatie vind je in de lijst met bijzondere vormen van loon bij de Belastingdienst.

Voor- en nadelen thuiswerken

Voordelen

 • niet in de file of volle treinen
 • indelen van je eigen werktijd
 • geen afleiding tijdens je werk door collega’s

Nadelen

 • vervagen van grens tussen werk en privé
 • vermindering sociaal contact met collega’s (bij veel thuiswerken)

Vakbond wil meer thuiswerk

De FNV steunt werknemers die graag één of meer dagdelen thuis willen werken. Er zijn al veel cao-afspraken er over tot stand gekomen.  Inmiddels plaats de FNV het telethuiswerken in een breder kader: het Nieuwe Werken. De FNV meent dat thuiswerken vrouwen helpt om de deeltijdbaan die ze hebben met één of twee dagdelen op te plussen. Dat blijkt ook uit onderzoek van het CBS: het is een door vrouwen veel genoemde voorwaarde om hun urental uit te breiden.

Tips voor thuiswerkers

 • Als je voornamelijk thuis werkt, kun je na verloop van tijd het gevoel voor de verhoudingen op de werkvloer kwijt raken. Als je carrière wil maken moet je je gezicht op kantoor laten zien.
 • Ben je een workaholic pas dan op voor verslaving. Bespreek met andere telewerkers hoe je structureel overwerken kunt voorkomen. Volg een workshop over je eigen werk organiseren of time-management.
 • Maak met je leidinggevende werkafspraken en bespreek je resultaten van het thuiswerken: blijf communiceren.
 • Thuiswerken, telewerken of e-werken wordt nog te veel als een voorrecht voor hogere functies gezien, maar is in veel meer functies mogelijk.
 • Ben je hoger opgeleid en werk je fulltime in de publieke sector? Is je reistijd bovendien hoog? Pas op: je zit in de groep mensen die vaak werk mee naar huis neemt en dan 's avonds of in het weekend ook nog bezig gaat. Dat is zeker thuiswerk, maar toch in de eerste plaats overwerk.

Meer weten over thuiswerken?

loading...
 
 

 


 
Loading...