Zoeken

Functie en Salaris: Leraar, Docent: Basisonderwijs, Basisschool

Onderwijzers geven les over een scala aan onderwerpen op basisscholen. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen: leraren, docenten: basisonderwijs, basisscholen in Nederland.

Check je salaris!

Taken

  • (a) dag- en lange termijn lesroosters opstellen in overeenstemming met curriculum richtljnen
  • (b) kinderen individueel en in groepen instrueren, met gebruikmaking van uiteenlopende methoden en materialen (bijv. pc's, boeken, spelletjes), aangepast aan de behoefte van het individu
  • (c) discipline houden en een goede werkhouding in de klas bevorderen
  • (d) activiteiten plannen en uitvoeren met de kinderen samen, zoals sportevenementen, concerten en excursies
  • (e) bepalen wat als huiswerk kan worden meegegeven
  • (f) voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests en opdrachten om vorderingen van leerlingen te evalueren
  • (g) observeren en evalueren van de prestaties en het gedrag van leerlingen
  • (h) toezien op de kinderen in de klas en daarbuiten, zoals toezicht op het schoolplein in pauzes
  • (i) deelnemen aan schoolvergaderingen en andere bijeenkomsten en beraadslagen met collega's over onderwijskwesties
  • (j) voorbereiden van en deelnemen aan ouderbijeenkomsten waar de vorderingen en problemen van de kinderen worden besproken

Doe de enquête!

Doe de enquête en win een prijs!

Monsterboard jobs

Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Onderwijsgevenden in het basisonderwijs