Zoeken

Functie en Salaris: Leraar, Docent: Voortgezet Onderwijs, VO

Docenten voortgezet onderwijs onderwijzen een of meer vakken op middelbare scholen, uitgezonderd vakgebieden de beogen studenten op te leiden voor specifieke beroepen. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen: leraren, docenten: voortgezet onderwijs, VO in Nederland.

Taken

 • (a) ontwerpen en aanpassen van curricula en opleidingstrajecten opstellen in overeenstemming met hiervoor opgestelde richtlijnen
 • (b) gedragsregels en procedures opstellen en opleggen voor ordehandhaving op school
 • (c) voorbereiden van en lessen en demonstraties geven over een of meer onderwerpen en hierover discussieren
 • (d) leerdoelen stellen voor elke les, groep en project en de leerlingen hiervan op de hoogte stellen
 • (e) lesmateriaal en lokalen klaar maken voor klassikale activiteiten
 • (f) leermethoden en instructiemateriaal aanpassen aan de wisselende behoefte en belangstelling van leerlingen
 • (g) de prestaties en het gedrag van leerlingen observeren en evalueren
 • (h) voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests, opdrachten en examens om vorderingen van leerlingen te evalueren
 • (i) schoolrapporten opmaken en bespreken met andere docenten en ouders
 • (j) deelnemen aan vergaderingen over de organisatie en het onderwijsbeleid van de school
 • (k) plannen, organiseren en mee uitvoering geven aan schoolactiviteiten zoals excursies, sportdagen en concerten
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Onderwijsgevenden in het secundair onderwijs