AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012

Gerelateerde CAO
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Citeer deze pagina © WageIndicator 2018 - Loonwijzer.nl - CAOWijzer