AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2007-2008

Gerelateerde CAO
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Citeer deze pagina © WageIndicator 2018 - Loonwijzer.nl - CAOWijzer