Vragen over Arbeidstijden

Hoe lang moet je pauze duren? Hoe lang mag je overwerken? Stel je vraag over arbeidstijden en je krijgt professioneel antwoord van Loonwijzer

Leontine Bijleveld is expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden en gelijke beloning. Ze is jarenlang als adviseur en bestuurslid betrokken geweest bij vakbonden. Nu is zij zelfstandig onderzoeker en publicist en bestuurslid van de Vereniging voor Vrouw en Recht 'Clara Wichmann'. Voor Loonwijzer beantwoordt ze vragen over loon en werk. Je kunt je vraag hier stellen.

 

Ik ben aangenomen op een contract met een 40-urige werkweek. In het contract staat dat er overwerk van me verwacht wordt. Dit zit verwerkt in het salaris. We hebben geen CAO. Mijn werkgever heeft nu voor een project contracten afgesloten met opdrachtgevers die zijn gebaseerd op een 10-urige werkdag. Daardoor werk ik nu gemiddeld tussen de 50 en 60 uur per week. In hoevere kan ik gewerkte overuren terug eisen, dus tijd voor tijd, en welke wettelijke regeling is er voor tijd voor tijd?

Er bestaat wettelijk geen recht op overwerkvergoeding en ook geen wettelijk recht op tijd voor tijd. Uit je relaas maak ik op dat je een voltijdarbeidsovereenkomst hebt, waarbij de arbeidsduur op 40 uur is bepaald, tenzij meer uren nodig is. Dat mag zolang het kader van de Arbeidstijdenwet niet overschreden wordt. Wil je meer hierover weten, bekijk dan de wettelijke regels voor arbeidstijden. In antwoord op je vraag: het lijkt me nauwelijks haalbaar dat je iets kunt terugeisen.

Ik ben al 9 maanden ziek door een burnout. Tijdens mijn ziekte heeft mijn werkgever me drie keer toestemming verleend om op vakantie te gaan en dat heb ik ook gedaan. Van mijn werkgever moet ik mijn vakantiedagen daarvoor gebruiken, maar mijns inziens is dit onterecht. Ik bouw alleen maar over de laatste 6 maanden van mijn ziekte vakantiedagen op. Dat zou betekenen dat ik straks een hele tijd niet op vakantie kan. Hoe is dit wettelijk vastgelegd?

 

In de wet staat dat alleen over het laatste half jaar ziekte vakantiedagen worden opgebouwd. Daaruit vloeit voort dat vakantie opgenomen (met toestemming werkgever) voorafgaande aan dat half jaar nergens van afgetrokken mag worden. Echt duidelijk is het ministerie van SZW er niet over. Het betreft uitleg van de wet, naar redelijkheid en billijkheid. Maar het is van tweeën één: of een arbeidsongeschikt persoon bouwt volledig vakantiedagen op (alsof hij niet arbeidsongeschikt was) en dan worden opgenomen vakantiedagen ook precies zo afgeschreven als bij niet-arbeidsongeschikte collega's. Of alleen het laatste half jaar wordt in aanmerking genomen, maar dan is het niet redelijk om de eerder opgenomen vakantie te gaan verrekenen.

Ik kan me voorstellen dat je met je werkgever bespreekt wat redelijk is. Bijvoorbeeld dat je na afloop van je ziekte niet een groot stuwmeer aan vakantiedagen hebt, terwijl je wel op vakantie bent geweest. Het lijkt me niet redelijk dat je met burn out meer vakantiedagen zou overhouden dan als je gezond en al wel gewerkt zou hebben (tenzij die vakantie besteed werd aan herstellingsoorden).

Er is overigens begin 2009 een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (zoek: zaaknummer C-350/06 en C-520/06) geweest waaruit volgt dat die beperking tot het laatste half jaar in strijd is met het Europese recht. Het Ministerie van SZW studeert nog op deze uitspraak om na te gaan hoe de Nederlandse wet gewijzigd zou moeten worden, als gevolg van deze uitspraak.

 

Ik werk als schoonmaakster in een hotel. Mijn werkgever berekent aan de hand van het aantal kamers hoeveel tijd ik per dag voor mijn werk krijg. Ik moet alles afmaken. Als ik de berekende tijd overschrijd, maak ik het werk dus onbetaald af in mijn eigen tijd. Dit kan oplopen tot 2,5 uur per dag. Mag dit?

 

Wat je beschrijft klopt niet met de Horecacao die je werkgever moet volgen. Het klopt trouwens ook niet met de wet. Zo nu en dan een half uurtje extra werken om het werk af te maken, daar moet in de meeste gevallen wel een mouw aan te passen zijn.

Als je werkgever je zoveel te weinig tijd geeft per kamer zul je daartegen moeten protesteren of veel minder goed je werk gaan doen (veel minder schone kamers dus).

Als je lid bent van een vakbond kun je die proberen in te schakelen. Zo nee dan moet je zelf assertief zijn, of ander werk gaan zoeken. Je kunt ook een melding bij de Arbeidsinspectie overwegen, maar daar moet je dan geen snel resultaat van verwachten.

 

 

loading...
 
 

 
 
Loading...