Taken

 • individuen adviseren over wet- en regelgeving inzake de soort van vereiste vergunning en de daarbij behorende voorwaarden en de rechten en plichten van het publiek
 • aanvragen en andere relevante documenten onderzoeken om te bepalen of een vergunning kan worden verstrekt en onder welke voorwaarden
 • beoordelen en goedkeuren van aanvragen voor paspoorten
 • bijbehorende administratieve taken verrichten, verwerking van aanvragen, documenteren van handelingen, evaluaties en beslissingen, aanvragers aanschrijven over de beslissing om (geen) vergunning te verlenen
 • administreren en bijhouden van testuitslagen behorend vergunningverstrekking

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...