Taken

 • bedrijven bezoeken om na te gaan of de correcte maten en gewichten worden gehanteerd
 • consumentenbelangen beschermen door prijzen van goederen en diensten te monitoren en beoordelen of de doorberekening van kosten correct geschiedt
 • de juiste toepassing van arbeidsmarktwetgeving monitoren mede om na te gaan of er niet wordt onderbetaald
 • aanvullend onderzoek verrichten en de bijbehorende administratie doen, zoals bevindingen vast leggen, problemen bij de toepassing van regelgeving en kwalijke praktijken documenteren, rapporten en brieven schrijven

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...