Taken

 • de waarde of de kwaliteit bepalen van voorraden, onroerend goed, industriele uitrustingen, persoonlijke bezittingen, huisraad, kunstwerken, juwelen en andere voorwerpen
 • beoordelen van de schade of het verlies en de aansprakelijkheid van verzekeraars die de polissen hebben verstrekt
 • aankoopbonnen verkrijgen en waardebepalingen van vergelijkbare artikelen of eigendommen
 • artikelen of eigendommen inspecteren om de toestand, maatvoering en samenstelling te evalueren
 • taxatierapporten opstellen, waarin de gewogen factoren en methoden expliciet zijn gemaakt

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...