Secretariaatsmedewerkers, algemeen

Taken

 • Checken, formatteren en verwerken van correspondentie, notities en dictaten, elektronische documenten of geschreven concepten, en zorgen dat ze voldoen aan de afgesproken vormgeving, met behulp van typemachines, computers en andere tekstverwerkers
 • Gebruiken van allerlei computerprogramma's, waaronder spreadsheets voor administratieve ondersteuning
 • Behandelen van in- en uitgaande post
 • Scannen, registreren en distribueren van post, correspondentie en documenten
 • Plannen van vergaderingen of afspraken en helpen met de organisatie
 • Bijhouden van verlofstaten van collega's en andere rechten waarop ze (nog) aanspraak kunnen maken
 • Organiseren van en toezien op archiefsystemen
 • Op eigen initiatief routine-correspondentie afhandelen

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
  loading...
   
   

   
   
  Loading...