Taken

 • checken, formatteren en verwerken van correspondentie, notities en dictaten, elektronische documenten of geschreven concepten, en zorgen dat ze voldoen aan de afgesproken vormgeving, met behulp van typemachines, computers en andere tekstverwerkers
 • gebruiken van allerlei computerprogramma's, waaronder spreadsheets voor administratieve ondersteuning
 • behandelen van in- en uitgaande post
 • scannen, registreren en distribueren van post, correspondentie en documenten
 • plannen van vergaderingen of afspraken en helpen met de organisatie
 • bijhouden van verlofstaten van collega's en andere rechten waarop ze (nog) aanspraak kunnen maken
 • organiseren van en toezien op archiefsystemen
 • op eigen initiatief routine-correspondentie afhandelen

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...