Taken

 • plannen van en testen uitvoeren ter meting van mentale, fysieke en andere kenmerken, zoals intelligentie, kunde, neigingen, potentie etc., interpreteren en evalueren van de uitkomsten en advies geven
 • de effecten analyseren van aangeboren, sociale, beroepsgebonden en andere factoren op denken en doen van het individu
 • raad geven aan en therapeutische interviews houden met individuen en groepen, inclusief de nazorg
 • contacten onderhouden met familieleden, educatieve instellingen en werkgevers bij de behandeling van probleemgevallen en mogelijke oplossingen aanbevelen
 • theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
 • wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • opstellen van prestatietesten, diagnostische en voorspellende testen voor gebruik door leerkrachten die lesmethoden en -materiaal plannen
 • veld- en ander onderzoek doen naar de inrichting van het werk, de verhoudingen tussen collega's, moreel, motivatie, toezicht en management

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...