Taken

 • plannen, sturen en coordineren het beleid en de implementatie daarvan inzake personeel en arbeidsverhoudingen
 • plannen en in de praktijk brengen van procedures voor werving, training, bevordering, overplaatsing en ontslag van personeel
 • plannen en organiseren van procedures en onderhandelingen ter vaststelling van loonshoogte en -structuren, en voor overleg met werknemers inzake arbeidsvoorwaarden
 • toezien op veiligheids- en gezondheidsprogramma's en verwante activiteiten
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • toezien op de ontwikkeling en implementatie van management informatiesystemen
 • zorg dragen voor naleving van standaarden en wetgeving inzake werknemersrechten, gezondheid en veiligheid, gelijke kansen en verwante aandachtspunten
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel van de onderneming of organisatie als geheel
 • overleggen met de hoogste leiding en met managers van andere departementen of afdelingen
 • de onderneming of organisatie zakelijk vertegenwoordigen bij andere partijen

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...