Taken

  • (a) cementvrij maken van bouwstenen en andere simpele klussen op de sloop
  • (b) mengen, storten en spreiden van materalen zoals beton, plamuur en cement
  • (c) graven en vullen van gaten en sleuven met handgereedschap
  • (d) (ver)spreiden van zand, aarde, grind en dergelijke
  • (e) laden en lossen van bouwmaterialen, afgegraven materiaal en uitrustingsstukken en ze vervoeren op de bouwplaats met kruiwagens en handkarren
  • (f) bouwplaatsen schoon maken en obstakels verwijderen
    loading...