Taken

 • dag- en lange termijn lesroosters opstellen in overeenstemming met curriculum richtljnen
 • kinderen individueel en in groepen instrueren, met gebruikmaking van uiteenlopende methoden en materialen (bijv. pc's, boeken, spelletjes), aangepast aan de behoefte van het individu
 • discipline houden en een goede werkhouding in de klas bevorderen
 • activiteiten plannen en uitvoeren met de kinderen samen, zoals sportevenementen, concerten en excursies
 • bepalen wat als huiswerk kan worden meegegeven
 • voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests en opdrachten om vorderingen van leerlingen te evalueren
 • observeren en evalueren van de prestaties en het gedrag van leerlingen
 • toezien op de kinderen in de klas en daarbuiten, zoals toezicht op het schoolplein in pauzes
 • deelnemen aan schoolvergaderingen en andere bijeenkomsten en beraadslagen met collega's over onderwijskwesties
 • voorbereiden van en deelnemen aan ouderbijeenkomsten waar de vorderingen en problemen van de kinderen worden besproken

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...