Check je salaris!

Taken

 • onderzoeken, beoordelen van en rapporteren over de milieu-effecten van bestaande en voorgestelde objecten, civieltechnische en andere activiteiten
 • inspecteren van industriele en nutsbedrijven en programma's ter evaluatie van hun effectief functioneren in overeenstemming met milieuvoorschriften
 • ontwerpen van en toezien op de ontwikkeling van systemen, produktieprocessen en installaties voor de controle, het beheer en de zuivering van water, lucht of bodemsanering
 • bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij de analyse van netwerken en regelgeving, planning en herziening van database-ontwikkeling
 • verkrijgen, actualiseren en instandhouden van plannen, vergunningen en standaard werkprocedures
 • bieden van mlieutechnische expertise en ondersteuning bij herstelprojecten en in rechtszaken, daarbij inbegrepen het systeemontwerp van herstelprojecten en de vaststelling van terzake doende regelgeving
 • monitoren van de voortgang bij milieuverbeteringsprogramma's
 • adviseren van bedrijven en overheidsdiensten inzake te volgen procedures bij sanering van vervuilde/besmette plaatsen ter bescherming van mensen en milieu
 • samenwerken met milieu-wetenschappers, planners, specialisten gevaarlijk afval en technici uit andere disciplines, als ook juristen en bewindvoerders in de aanpak van milieuproblemen

  Doe de enquête!

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...