Check je salaris!

Taken

 • ontwikkelen, doorvoeren en herzien van programma's en beleid ter minimalisering van potentiele beroepsgebonden gezondheids- en veiliheidsrisico's die voortvloeien uit de werkomgeving
 • opstellen en uitvoeren van plannen en strategieen voor veilige, goedkope en aangepaste verwerking van commercieel, industrieel, medisch afval en huisvuil
 • uitvoeren van programma's en strategieen tegen overdraagbare ziekten, voor voedselveiligheid, waterzuivering en afvalverwerking, tegen vervuiling van oppervlakte- , drinkwater en vervuilde en gevaarlijke stoffen
 • identificeren en documenteren van bedreigingen en daarover rapporteren, beoordelen en controleren van risico's in de omgeving van en op de werkplek, adviseren in overeenstemming met wet- en regelgeving ter zake
 • ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van programma's om de vervuiling van de werkomgeving en -plek door chemische substanties en fysieke en biologische factoren te minimaliseren
 • adviseren inzake methoden om de blootstelling van arbeiders, studenten, het publiek en het milieu aan radioactiviteit en andere bedreigingen te voorkomen, uit te bannen, te verminderen en te controleren
 • ergonomische principes uitdragen op de werkplek door het meubilair, de machinerie en verrichtingen zo goed mogelijk aan te passen op de behoeftes van werknemers
 • scholing, informatie, training en advies leveren aan eenieder op alle niveaus inzake beroepshygiene en een gezonde omgeving
 • vastleggen van en onderzoek doen naar letsel en schade aan gereedschap en machines en rapporteren over de toepassing van veiligheidsvoorschriften
 • de regelingen coordineren aangaande compensatie, revalidatie en terugkeer van beschadigde werknemers

  Doe de enquête!

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...