Taken

 • adviseren van individuen en organisaties inzake wet- en regelgeving voor sociale voorzieningen en de bepaling, uitbetaling van uitkeringen of verwijzing naar andere regelingen, als ook over de rechten en plichten van het publiek
 • aanvragen en andere relevante documenten onderzoeken om de soort en hoogte van een uitkering te bepalen waar de desbetreffende aanvragers aanspraak op kunnen maken
 • beoordelen van documentatie en uitkeringsgerechtigden interviewen om vast te stellen of een lopende uitkering kan worden gecontinueerd
 • bijbehorende administratie voeren, zoals dossiers van clienten bijhouden en rapporten opstellen over criteria voor uitkeringen, doorverwezen gevallen, beeindigde uitkeringen en misbruik of fraude

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...