Taken

 • bepalen, uitvoeren en monitoren produktiestrategieen, -programma's en plannen
 • plannen van de produktie tot op het niveau van kwaliteit en aantallen, kosten, beschikbare tijd en benodigde arbeidskracht
 • controleren van de voortgang in de produktie volgens de kwaliteitsnormen door middel van onderhoud, roosters en toeleverantie van onderdelen en werktuigen
 • vaststellen en beheren van budgetten, monitoren van produktie-omvang en -kosten, optimaliseren van processen en toevoer van hulpmidddelen/grondstoffen
 • overleggen en informatie uitwisselen met collega managers inzake produktie
 • toezien op het aanschaffen en installeren van nieuwe machinerie/produktielijnen
 • de voorbereiding van produktiestaten en -rapportages controleren
 • de toepassing van gezondheids- en veiligheidseisen coordineren
 • zakelijke kansen zien en omzetten in produktvoorstellen
 • onderzoeken en implementeren van milieu-eisen gesteld aan de produktie
 • (toezien op het) afsluiten van contracten voor de toelevering van gespecialiseerde goederen en met afnemers
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...