Leidinggevende functies in de industrie

Taken

 • Bepalen, uitvoeren en monitoren produktiestrategieen, -programma's en plannen
 • Plannen van de produktie tot op het niveau van kwaliteit en aantallen, kosten, beschikbare tijd en benodigde arbeidskracht
 • Controleren van de voortgang in de produktie volgens de kwaliteitsnormen door middel van onderhoud, roosters en toeleverantie van onderdelen en werktuigen
 • Vaststellen en beheren van budgetten, monitoren van produktie-omvang en -kosten, optimaliseren van processen en toevoer van hulpmidddelen/grondstoffen
 • Overleggen en informatie uitwisselen met collega managers inzake produktie
 • Toezien op het aanschaffen en installeren van nieuwe machinerie/produktielijnen
 • De voorbereiding van produktiestaten en -rapportages controleren
 • De toepassing van gezondheids- en veiligheidseisen coordineren
 • Zakelijke kansen zien en omzetten in produktvoorstellen
 • Onderzoeken en implementeren van milieu-eisen gesteld aan de produktie
 • (toezien op het) afsluiten van contracten voor de toelevering van gespecialiseerde goederen en met afnemers
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...
   
   

   
   
  Loading...