Taken

  • (a) overzichten bijhouden van presentie, verlof en overuren per werknemer voor de berekening van loon en toeslagen, handmatig of in computersystemen
  • (b) aanmaken en checken van loonbriefjes voor werknemers, met daarop bruto en netto salaris, premies volksverzekeringen en pensioenen, (vakbonds)contributie en emolumenten
  • (c) uitbetaling van salaris en extra's regelen, per cheque of bank
  • (d) nalopen van werktijdregistratie, arbeidsbriefjes, loonberekening en andere bronnen om evt. tegenstrijdigheden op te sporen en te elimineren
  • (e) checken van presentie, gewerkte uren en loonwijzigingen en deze informatie te boek stellen in daarvoor bestemde overzichten
    loading...