Taken

 • overzichten bijhouden van presentie, verlof en overuren per werknemer voor de berekening van loon en toeslagen, handmatig of in computersystemen
 • aanmaken en checken van loonbriefjes voor werknemers, met daarop bruto en netto salaris, premies volksverzekeringen en pensioenen, (vakbonds)contributie en emolumenten
 • uitbetaling van salaris en extra's regelen, per cheque of bank
 • nalopen van werktijdregistratie, arbeidsbriefjes, loonberekening en andere bronnen om evt. tegenstrijdigheden op te sporen en te elimineren
 • checken van presentie, gewerkte uren en loonwijzigingen en deze informatie te boek stellen in daarvoor bestemde overzichten

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...