Taken

 • bedienen en controleren van randapparatuuur en andere op het computernetwerk aangesloten apparatuur
 • invoeren van commando's via een computerterminal ter activering van controles op het computernetwerk en randapparatuur voor integraal functioneren
 • monitoren van systemen ter detectie van uitval van apparatuur of storingen
 • beheerder of onderhoudstechnici op de hoogte stellen van storingen
 • reageren op foutmeldingen door inzet van zoek- en herstelprogramma's, er andere specialisten bij halen of het (deel)systeem uitschakelen
 • bestuderen van systeemeisen om tot de juiste keuze te komen van apparatuur, sequenties van bewerkingen, informatiedragers zoals diskettes of schijven, papiersoorten voor printen en controle-instellingen
 • ophalen, scheiden en sorteren van programma-resultaten zoals gewenst en de juiste data doorsturen naar specifieke gebruikers
 • randapparatuur zoals printers voeden met materiaal voor afdrukken, of toezien op hun bediening door daarvoor aangesteld personeel

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...