Taken

 • overleggen met gebruikers, management, verkopers en technici om de behoefte aan computers en systemen vast te stellen en de technologie specificeren die aan deze vraag voldoet
 • ict-strategieen, -beleid en -plannen formuleren en aansturen
 • de selectie en installatie van ict-hulpmiddelen aansturen en gebruikerstraining aanbieden
 • ict-operaties sturen, werkprocessen analyseren, standaarden ontwikkelen, prioriteiten en oplevermomenten/deadlines vaststellen
 • toezien op de veiligheid van ict-systemen
 • toedelen en evalueren van werk, managen en leiding geven aan systeemanalisten, programmeurs en andere computerspecialisten
 • het technologie-gebruik en de -behoefte van de organisatie evalueren en verbeteringen aanbevelen, zoals het opwaarderen van hardware en software
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op ict-evenementen, seminars en conferenties

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...