Taken

 • monitoren van markt en -condities, bepalen van de aan te planten of uit te zaaien gewassen en het oppervlak en de produktie dienovereenkomstig plannen en coordineren
 • de grond handmatig of machinaal prepareren en bemesten
 • zaden selecteren en uitzaaien, pootgoed uitzetten
 • de aanplant verzorgen door de grond te bewerken, planten te verpoten, snoeien of uitdunnen en besproeiings- en irrigatie-installaties inzetten
 • onder controle houden van onkruid, schimmels en ziekten met behulp van bestrijdingsmiddelen
 • bomen of heesters verzorgen, ze aftappen en hun vruchten oogsten
 • inspecteren, schoon maken, sorteren, verpakken, opslaan en verladen van de opbrengst voor verkoop en levering
 • zorgen voor trekdieren en onderhouden van bedrijfsgebouwen, installaties, werktuigen en irrigatiesystemen
 • de opbrengsten opslaan en deels verwerken
 • aan de man brengen en marketen van de gewassen, hun verkoop en vervoer regelen, als ook de aankoop van benodigdheden, de activiteiten en transacties van de boerderij bijhouden en evalueren
 • trainen van en toezicht houden op knechten bij het werk op het land, bij onderhoud, naleven van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, (tijdelijk) inhuren van knechten en loonwerkers

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...