Taken

 • Plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • Overleggen met de hoogste leiding en met managers van andere departementen of afdelingen
 • De financiele situatie van de onderneming of organisatie inschatten, budgetten samenstellen en toezien op de financiele handelingen
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • De onderneming of organisatie zakelijk vertegenwoordigen bij andere partijen
 • Plannen, sturen en coordineren de financiele handelingen van een onderneming of organisatie
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...

  Loading...