Taken

 • plannen, sturen en coordineren de financiele handelingen van een onderneming of organisatie
 • de financiele situatie van de onderneming of organisatie inschatten, budgetten samenstellen en toezien op de financiele handelingen
 • overleggen met de hoogste leiding en met managers van andere departementen of afdelingen
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • de onderneming of organisatie zakelijk vertegenwoordigen bij andere partijen

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...