Taken

 • de ontwikkeling ondersteunen en bevorderen van doelen, strategieen en plannen ten denste van klanttevredenheid en het efficient gebruik van de hulpbronnen van de organisatie
 • analyseren en evalueren van bestaande systemen en structuren
 • bestaande systemen op alle niveaus in de organisatie observeren en met de staf bespreken
 • opdrachtgevers de richting wijzen naar een efficientere organisatie en oplossingen ontwikkelen voor organisatieproblemen
 • arbeidsprocessen bestuderen, bestaande en voorgestelde methodes en procedures analsyeren bij de administratie en overige kantoorfuncties
 • registreren en analyseren van werkstromen, diagrammen, handboeken en taakbeschrijvingen
 • voorbereiden en voorstellen doen om methodes en procedures te herzien, werkstromen te verleggen, taken en functies opnieuw te beschrijven en organisatieproblemen weg te nemen
 • ondersteunen bij de invoering van overgenomen aanbevelingen, herziene instructies uitvaardigen, handleidingen vernieuwen en andere documentatie in concept klaar maken
 • arbeidsprocessen herzien en adviseren over het los laten van bestaande procedures en standaarden

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...