Taken

 • bedienen, reinigen, smeren en monitoren van stoommachines, boilers, en randapparatuur zoals pompen, compressoren en airco-installaties voor de leverantie en instandhouding van stoom en energie in gebouwen, op schepen of aan pneumatisch gereedschap
 • analyseren en registreren van metingen, problemen oplossen en kleine reparaties doorvoeren om uitval van apparatuur of systeem te voorkomen
 • monitoren en inspecteren van het functioneren van installaties op effectiviteit en ervoor zorgen dat de niveaus van boilerwater, chemische substanties en vloeibare brandstoffen voldoende zijn
 • kolenbranders gaande houden met de hand of met stokers, als ook boilers op gas en olie, met behulp van automatische gastoevoer en oliepompen
 • de kwaliteit van boilerwater testen, testklaar maken, aanpassen en corrigeren bijvoorbeeld door toevoeging van roestwerende chemicalien of om schadelijke residuen te voorkomen
 • monitoren van scheepsmachines, machinerie en installaties door het aflezen van controlepanelen, variabelen noteren en afwijkingen melden aan het dienstdoend hoofd machinekamer
 • bedienen en onderhouden van pompen en ventielen om vloeibare lading te lossen

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...