Check je salaris!

Taken

 • gezinnen en gemeenschappen informeren over een scala aan gezondheidskwesties, zoals voeding, hygiene, zorg voor zuigelingen en kleine kinderen, inentingen, gezinsplanning, risicofactoren en het voorkomen van besmettingen en vergiftiging, behandeling van eenvoudige en veel voorkomende kwalen, verslavingen, huiselijk geweld en dergelijke meer
 • huisbezoek bij gezinnen om ze te informeren over het zorgaanbod, de sociale vorzieningen en andere diensten en ze ondersteunen om er toegang toe te verkrijgen
 • gezinnen bezoeken die als regel niet bij zorginstellingen komen om regelmatig te monitoren hoe het staat met bepaalde omstandigheden, zoals het verloop van een zwangerschap, de groei en ontwikkeling van de kinderen en hoe schoon het huishouden is
 • huishoudens medicamenten verstrekken ter voorkoming of behandeling van ziektes zoals malaria, longontsteking en diarree, plus de daarbij behorende voorlichting over hoe ze in te nemen
 • risicogroepen trachten te bereiken die als regel niet bij zorginstellingen komen met informatie en de meest noodzakelijke geneesmiddelen ter voorkoming van besmetting met en verspreiding van ziektes waarvoor zij de grootste risico's lopen, zoals HIV/AIDS
 • gegevens verzamelen over huishoudens en groepen die als regel niet bij zorginstellingen komen ten einde patienten te kunnen volgen, doorverwijzen en te rapporteren in hoeverre zorgvoorschriften worden nageleefd

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...