Taken

 • opdrachten verwerken voor het plaatsen van advertenties, schrijven en redigeren van kopij daarvoor, tarieven voor advertenties berekenen en klanten factureren bij plaatsing
 • corresponderen met bedrijven en overheden in antwoord op verzoeken om informatie en hulp, bij de afhandeling van schadeclaims, krediet- en factureringsvragen en klachten over de dienstverlening.
 • assisteren bij de vervaardiging van periodieken, advertenties, catalogi, gidsen en ander materiaal ter publicatie
 • nalezen van kranten, tijdschriften, persberichten en andere publicaties op relevante artikelen en deze bewaren ten behoeve van medewerkers en klanten

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...