Weer aan het Werk na Ziekte

Definities van sleutelbegrippen

Chronische ziekte/aandoening: een niet-overdraagbare, niet-besmettelijke, slepende ziekte of aandoening die zich langzaam ontwikkelt. Bijv. hart- en vaatziektes, soorten kanker, aandoeningen van luchtwegen en ademhalingsorganen, diabetes etc.

Terugkeer naar werk: Dit betreft procedures en initiatieven het het oog op reintegratie op het werk van individuen die een tijd lang hun werk moeten verzuimen of onder beperkingen doorwerken die tot mindere inzetbaarheid leidt, als gevolg van ziekte of invaliditeit

Regelgeving voor terug keer naar werk: Terugkeer naar het werk bevordering regelgeving op internationaal, nationaal en regionaal niveau ter bevordering van terugkeer naar het werk nadat de diagnose van ziekte of invaliditeit is gesteld

Sociale dialoog: Interactie tussen sociale partners en overheden in de vorm van onderhandelingen, consultaties en uitwisseling van informatie

Vakbond: Organisatie die de belangen van werknemers vertegenwoordigt en waarop hun leden een beroep kunnen doen om werk-gerelateerde problemen te helpen oplossen

 
Loading...