De AOW-leeftijd wordt verhoogd

De AOW-leeftijd wordt momenteel verhoogd. Nu gebeurt dat nog in stappen van 3 maanden, vanaf 2019 wordt de AOW-leeftijd verhoogd in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Ik word 65 jaar. Krijg ik dan direct AOW?

Nee. De verhoging van de AOW-leeftijd is ingegaan per 2013. Dat gebeurt wel geleidelijk. Het zou immers oneerlijk zijn dat een 64-jarige opeens zou moeten doorwerken totdat hij of zij 67 is, terwijl men altijd dacht op 65-jarige leeftijd te kunnen stoppen.

De AOW-leeftijd is momenteel, in 2018, 66 jaar. In 2022 en 2023 krijgt men AOW zodra de leeftijd van 67 jaar en drie maanden is bereikt. Dat is voorlopig de maximale AOW-leeftijd. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kun je goed zien vanaf wanneer je recht hebt op AOW.

Ik krijg straks een paar maanden later mijn AOW-uitkering. Mijn contract houdt echter op zodra ik 65 word. Hoe overbrug ik financieel gezien die tijd daartussen?

Sommige cao-teksten over verplichte pensioenleeftijd moeten nog aangepast worden. Er is dus een gerede kans dat jouw contract straks ook later ophoudt. Mocht dat niet het geval zijn: momenteel geldt voor die situatie de voorschotregeling. Deze is bedoeld om werknemers tegemoet te komen die achteruit zullen gaan op inkomen door de verhoging van de AOW-leeftijd. In de maanden waarin dat van toepassing is, kun je geld lenen. Renteloos, van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is de instantie die de AOW uitvoert. Je leent dan een aantal maanden AOW van de SVB, totdat de dan geldende pensioenleeftijd bereikt is. Voor het terugbetalen van deze lening hoef je niets te doen. Zodra je de gewone AOW-uitkering ontvangt, wordt daar in het begin elke maand een bedrag op ingehouden. Wanneer de lening is terugbetaald, ontvang je weer de gebruikelijke AOW-uitkering. 

Er bestaat een overbruggingsregeling voor wie op 1 januari 2013 VUT of prepensioen genoot, of in vergelijkbare omstandigheden verkeerde. Zie informatie van de Rijksoverheid. Het is een regeling op minimumniveau. Wie een te hoge pensioenuitkering of te veel vermogen heeft, krijgt minder of niets.

Ik ben nog jong. Is er een kans dat ik straks tot mijn zeventigste moet werken?

Dat is zeker mogelijk. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Ik vind werken tot mijn 65ste lang genoeg. Moet ik over een aantal jaar per se door totdat ik 67 ben?

Dat hoeft niet. Maar je zult de periode tot je AOW krijgt op de een of andere wijze moeten overbruggen. Voor laagbetaalden heeft de overheid een vorm van compensatie geregeld: een werkbonus via de belasting voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.

Meer informatie

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...