Principeakkoord CAO Deutsche Bank 2011

Gerelateerde CAO
Deutsche Bank
Looptijd
1 januari 2011 tot 31 december 2011.

Loonmutaties
1% loonsverhoging per 1 januari 2011

De loonsverhoging zal vanaf nu in de ABC met de vakbonden verder onderhandeld worden.

Arbeidsvoorwaarden

De basis van de nieuwe cao, die voor zowel de medewerkers van DB AG, als voor de medewerkers van IFN en de NV gaat gelden, wordt de Algemene bank CAO (ABC).


Nieuw loongebouw in de kop-cao.

AG-ers krijgen hun huidige perspectief in de huidige schalen gegarandeerd.


Variabele beloning:

Voor de medewerkers van IFN en de NV zal de huidige PPP vervallen en weer worden ingebouwd in het vaste salaris, als 8,33%.

Garantie voor medewerkers die beoordelingen boven de 3 halen, dat zij,

indien zij in 2011 ook een 4 of 5 halen, in elk geval in totaal het percentage van de “oude” prestatiebeloning krijgen uitgekeerd.


Er volgen in 2011 twee berekeningen, een berekening op basis van het ‘nieuwe’ beloningsbeleid van Deutsche Bank en een berekening op op basis van de oude PPP regeling, ook hier geldt dat het meerdere uit de

nieuwe regeling uitgekeerd zal worden bovenop de PPP regeling.

Nieuw beloningsbeleid Deutsche Bank eerste jaar parallel en het op einde van het jaar volgt samen met werkgever evaluatie.

Met de OR zal bijpassende beoordelingssytematiek van Deutsche Bank worden besproken en ingevoerd.

Bron: CNV Dienstenbond, 15 november 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...