AVV CAO Glastuinbouw 2010-2012

Gerelateerde CAO
Glastuinbouw
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Glastuinbouw 2010-2012.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 oktober 2010, nr. 16916, onder UAWnr. Nr. 11067. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Je rechten en arbeidsvoorwaarden

 

Loading...