Onderhandelingsresultaat CAO Baksteenindustrie 2010-2011

Gerelateerde CAO
Baksteen
Looptijd
van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011;

Loonmutaties
Structurele verhoging per 1 januari 2011 van 1 % van alle salarisschalen en individuele salarissen.

Arbeidsvoorwaarden

- de consignatie kent vanaf 1 januari 2011 een minimum vergoeding van 1 uur bij opkomst;

- de afbouwregeling ploegentoeslag wordt met ingang van 1 januari 2011 van overeenkomstige toepassing op de structurele consignatiediensten;

- de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in de zin van CAO art. 18 lid 1b wordt per 1 januari 2011 met 1% verhoogd;

- eenmaal per 5 jaar (de zgn. lustrumjaren) is 5 mei (Bevrijdingsdag) een feestdag in de zin van CAO art. 10 lid 1.

Bron: FNV Bondgenoten, 20 oktober 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...