Onderhandelingsresultaat CAO Dagbladuitgeverijen 2010-2011

Gerelateerde CAO
Dagbladuitgeverijen
Looptijd
1 februari 2010 tot en met 31 december 2011.

Loonmutaties
eenmalige uitkering per 1 december a.s. van € 250,00 bruto (op fulltime basis); per 1 juli 2011 zal er daarnaast een structurele loonsverhoging worden betaald van 1%.

Arbeidsvoorwaarden
De bepalingen die voorheen in bijlage A van de Grafimediacao waren vermeld voor het administratieve personeel in de dagbladuitgeverijen, zijn vanaf 1 februari van dit jaar losgekoppeld en er is sprake van een eigen volwaardige cao. In de bestaande regelingen is niets veranderd voor 2010.
Scholing

Elk bedrijf zal 1% ter beschikking stellen ten behoeve van scholing; in principe vindt scholing plaats in werktijd; als dat niet mogelijk is, dan hebben werknemers recht op een compensatie van 1 vrije dag. Ook: werken met EVC.

Een vakbondslid die een cursus van de bond volgt, krijgt per jaar 1 dag doorbetaald verlof.
Ouderen

Een werknemer die 2 jaar voor zijn VUT of pensioen zit, kan met zijn werkgever afspreken dat hij gedurende die 2 jaar 80% gaat werken, daarvoor 90% loon ontvangt en 100% pensioenopbouw. Alleen als een werkgever zwaarwegende bezwaren heeft, kan hij dit weigeren. 
Thuiswerken

In de cao komt een bepaling over thuiswerken. Dit is een onderwerp voor decentraal overleg maar na afloop van de cao komt er een evaluatie over de mate van uitvoering.
Werken in het weekend

De extra vrije tijd voor de werknemer die op zaterdagmiddag werkt (naast de toeslag) vervalt per 1 januari 2011; de werknemer die in de afgelopen 2 jaar wel op de zaterdagmiddag heeft gewerkt, kan kiezen uit twee manieren waarop hij gecompenseerd wordt. Ofwel een bedrag ineens ofwel nog 2 jaar op dezelfde voet verder. De toeslag voor het werken op zondagavond tussen 19.00 en 24.00 uur wordt verlaagd van 150% naar 100%; dit is conform de toeslag in de grafimedia.
Wajongeren

bij alle concerns in deze sector wordt een jong-gehandicapte aangesteld. 
Belangrijk

Deze cao is van toepassing op het administratieve personeel van de dagbladuitgeverijen. CNV Dienstenbond kan in zijn ledenbestand het onderscheid nú nog niet maken.
Bron: CNV Dienstenbond, 13 oktober 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...