AVV CAO Graan 2010-2012

Gerelateerde CAO
Graan | Diervoederindustrie
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2010/2012.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 oktober 2010, nr. 15632, onder UAWnr. Nr. 11055. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...