AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012

Gerelateerde CAO
Schoonmaak
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 september 2010, nr. 15181, onder UAWnr. Nr. 11051. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...