CAO Binnenscheepvaart 2010 ingetrokken

Gerelateerde CAO
Binnenvaart (Verlopen)
De nieuwe CAO voor de Binnenscheepvaart is niet in werking getreden doordat enkele binnenvaartondernemingen en de Vereniging Europese Binnenvaartondernemers bedenkingen hebben ingediend.

Aldus een persbericht op de site van CBRB, werkgevers- en ondernemersorganisatie voor binnenvaart en logistiek. De site CAO-partijen in de Binnenscheepvaart hebben het verzoek tot bindende vaststelling van de CAO ingetrokken. De nieuwe CAO had als ingangsdatum 1 oktober 2010.

Tijdelijke oplossing tot april 2012
Het huidige percentage georganiseerde werkgevers is niet voldoende om bij het ministerie van SZW in aanmerking te komen voor algemeen verbindend verklaring van de CAO. Bij wijze van tijdelijke oplossing is daarom voor de periode tot 1 april 2012 een door de minister van SZW bindend vastgestelde regeling aangevraagd.

Beraad nieuwe bedrijfstak-CAO
De werkgeversorganisaties gaan zich nu beraden op de vraag hoe zij hun representativiteit tot boven het vereiste niveau (55%) kunnen verhogen, zodat een nieuwe bedrijfstak-CAO weer mogelijk wordt.
Bron: CBRB, 6 oktober 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...