AVV CAO Groothandel in Textiel 2010-2011

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 2010-2011.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 augustus 2010, nr. 13079, onder UAWnr. Nr. 11045. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...