AVV CAO Verzekeringsbedrijf binnendienst 2010-2011

Gerelateerde CAO
Verzekeringsbedrijf Buitendienst
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2010/2011


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 augustus 2010, nr. 12937, onder UAWnr. Nr. 11042. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...