Principeakkoord CAO BLGG AgroXpertus 2009-2012

Gerelateerde CAO
Eurofins Agro
Looptijd
1 april 2009 t/m 31 maart 2012

Loonmutaties

Met terugwerkende kracht tot 1 april 2009:

-1 april 2010 een structurele loonsverhoging van 1.5 en 1.25%.

- met het salaris van december 2010 een eenmalige verhoging van 0.25%.

- op 1 april 2011 een structurele loonsverhoging die minimaal gelijk is aan wat er gemiddeld in Nederland is afgesproken in het voorbije jaar (april 2010 tot april 2011).


De loonsverhoging wordt zo nodig nog bijgesteld als de gemiddelde loonsverhoging aan het einde van het jaar 2011 anders blijkt te zijn uitgevallen. De verwachting is dat de gemiddelde loonsverhoging in 2011 aan het einde van het jaar nog enigszins naar boven bijgesteld wordt omdat de economische crisis minder heftig is dan bijv. dit jaar nog het geval zal zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Levensfasebewust personeelsbeleid
Werkgever zal vakbonden jaarlijks informeren over de stand van zaken.


Loopbaancheck
Op kosten van de werkgever kan de werknemer een loopbaancheck laten doen.

Bron: De Unie, 6 augustus 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...