AVV CAO GGZ 2010-2011

Gerelateerde CAO
GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Geestelijke Gezondheidszorg.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 juni 2010, nr. 9755, onder UAWnr. 11026. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...