AVV CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2010-2011

Gerelateerde CAO
Motorvoertuigen
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf .


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 juni 2010, nr. 10230, onder UAWnr. 11029. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...