Principeakkoord CAO Apotheken 2010-2012

Gerelateerde CAO
Apotheken
Looptijd
1 april 2010 en eindigt op 31 maart 2012

Loonmutaties
Het apotheekpersoneel krijgt per 1 september 2010 een loonsverhoging van 0,75% structureel en per 1 november 2010 een eenmalige uitkering van 0,5%. Per 1 april 2011 krijgt het personeel eveneens een loonsverhoging van 0,75% structureel en per 1 november 2011 eveneens een eenmalige uitkering van 0,5%.

Arbeidsvoorwaarden
Voorts is afgesproken dat de Seniorenregeling voor de huidige gebruikers voortgezet zal worden vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015. Gebruikers van de Seniorenregeling kunnen echter niet minder gaan werken en de regeling staat niet meer open voor nieuwe gebruikers.

Per 1 oktober 2010 zal de premieafdracht voor het sociale fonds SBA verminderd worden gedurende de looptijd van de Cao Apotheken. De dienstverlening van de SBA zal echter op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven waarmee de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is.


De afbouwregeling voor financiële compensatie bij het vervallen van diensten zal met ingang van 1 januari 2011 afgebouwd worden in een periode van drie jaar voor nieuwe situaties.


Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen de Kwartaalurensystematiek evalueren.


Het akkoord wordt met positief advies voorgelegd aan cao partijen ter goedkeuring.

Bron: Principeakkoord CAO Apotheken 2010-2012, FNV Bondgenoten, 28 juni 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...