AVV CAO Tankstations en wasbedrijven 2010-2011

Gerelateerde CAO
Tankstations en Wasbedrijven
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Tankstations en wasbedrijven 2010-2011.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 juni 2010, nr. 8337, onder UAWnr. 11021. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...