Principeakkoord CAO Recreatie 2010-2012

Gerelateerde CAO
Recreatie
Looptijd
1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012

Loonmutaties
De medewerkers die vallen onder cao Recreatie krijgen per 1 oktober 2010 een loonsverhoging van 1 procent en een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 oktober 2011.

Arbeidsvoorwaarden
- Jeugdschalen komen te vervallen
In de cao die voor twee jaar is afgesloten (1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012) is ook besloten om iets te gaan doen aan de jeugdschalen: de bij de schalen 5 en hoger behorende jeugdschalen komen te vervallen; in plaats daarvan kan een werkgever gedurende maximaal 1 jaar werken met een loon van 85% van het vakvolwassen loon.

- Ervaringsjaren tellen
Voor de schalen 1 tot en met 4 (hierin zitten de meeste jongeren) is afgesproken dat er tijdens de looptijd van deze cao een studie verricht wordt met als doel te komen tot een beloningssysteem dat gebaseerd is op ervaringsjaren en niet meer op leeftijd.
Bron: ABVAKABO FNV, 2 juni 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...